Ruch na wagę zdrowia

Ruch na wagę zdrowia

Rozmawia: Anna Wyszyńska O roli aktywności fizycznej w profilaktyce i terapii chorób z dr Katarzyną Wolnicką rozmawia Anna Wyszyńska. Anna Wyszyńska: Najnowsze rekomendacje WHO dotyczące naszej aktywności fizycznej są bardziej rygorystyczne niż poprzednie. Dlaczego?...
Seniorze, Twój ruch energią dla wszystkich

Seniorze, Twój ruch energią dla wszystkich

Eksperci zajmujący się zdrowiem powtarzają regularnie, że podstawą działań profilaktyczno-leczniczych wśród seniorów jest regularna aktywność ruchowa. Jednak jak wynika z badań, osoby starsze ograniczają swoją działalność ruchową do minimum. Najczęstsze przyczyny to...
Aktywność fizyczna obowiązkowa

Aktywność fizyczna obowiązkowa

Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu. Często słyszymy, że ruch to zdrowie. Już w XVI wieku nadworny lekarz Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy – Wojciech Oczko stwierdził, że ruch jest w stanie zastąpić...