O nas

Cele statutowe Fundacji
Od 2016

Aktywizacja społeczeństwa &  Rodzina, Macierzyństwo, Rodzicielstwo

Nasze działania

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, Ochrona i promocja zdrowia; Działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Płyty DVD

koncert na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II (widownia)

koncert kolęd w Bazylice jasnogórskiej (widownia)

uczestników Kongresu polonijnego

Cele statutowe Fundacji

Fundacji m.in.: inicjowanie działań aktywizujących społeczeństwo do angażowania się w życie w przestrzeni publicznej, kulturalno – społecznej; Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa; Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, Ochrona i promocja zdrowia; Działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania; Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Fundacja wspiera działania środowisk opiniotwórczych, prowadzi szkolenia, warsztaty również dla osób pragnących zaangażować się w przestrzeni medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Fundacja aktywnie działa w środowiskach lokalnych: parafialnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich. Inne ważne działania fundacji: Kongres Młodzieży Polonijnej – w roku 2016 z racji Światowych Dni Młodzieży przy współpracy z Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej. W 2018 roku Fundacja przeprowadziła projekt realizacji rekonstrukcji Powstania Warszawskiego na terenie UKSW w Warszawie oraz produkcji filmu, wydanego na płycie DVD i rozpowszechniony w mediach społecznościowych. Kolejny kongres w 2020r. został zorganizowany w formule online i obejmował warsztaty, szkolenia. Kongres był realizowany we współpracy z KPRM. Wcześniejsze kongresy w roku 2016 i 2018 były realizowane przy współpracy z Senatem, Kancelarią Prezydenta RP, co skutkowało spotkaniem uczestników kongresu (około 250 przedstawicielami Polonii z całego świata) w pałacu prezydenckim. Kolejnym działaniem Fundacji było zrealizowanie projektu w 2019 roku pod patronatem MEN i z Funduszem Sprawiedliwości, skierowanym do około 30 000 szkół w Polsce. Materiały w ilości 110 000 sztuk zawierały na płycie DVD trzy filmy oraz książeczkę z konspektami, służącymi do przeprowadzania spotkań z rodzicami i młodzieżą. Projekt obejmował realizację m. in materiałów filmowych przeznaczonych na wywiadówki z rodzicami oraz lekcje wychowawczą wraz z konspektami do przeprowadzenia spotkań, W konsekwencji w roku 2020 został na podobny sposób przeprowadzony kolejny projekt pod patronatem MEN, finansowany przez Ministerstwo Rodziny, również skierowany do szkół w postaci przekazania materiałów filmowych, w celu wykorzystania na zebraniach z rodzicami oraz wyemitowania na lekcjach wychowawczych dla uczniów. Jego celem było wsparcie rodziców i nauczycieli zmierzających do przygotowania młodzieży do założenia w przyszłości szczęśliwej rodziny, cieszącej się potomstwem. Materiały filmowe przeznaczone na lekcje wychowawcze dla młodzieży miały pomóc w zrozumieniu jak ważne jest przygotowywanie się do przyszłego założenia rodziny. Uczestnicząc w życiu kulturalnym fundacja organizuje okolicznościowe koncerty doroczne na Jasnej Górze, przy współpracy z TVP. Ostatnimi wydarzeniami o takim charakterze był koncert na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II na Jasnej Górze 14 sierpnia 2020, który na żywo w TVP 1 obejrzało 2,5 mln. telewidzów oraz koncert kolęd w Bazylice Jasnogórskiej w grudniu 2020, który podczas premiery 24 grudnia miał 2,2 mln. widzów w TVP 1. Fundacja poprzez podejmowanie inicjatyw lokalnych zmierza do podniesienia świadomości potrzeby angażowania się w życie środowiska lokalnego. Fundacja Niedziela rozpowszechniała publikację filmu pt. „Wojna totalna” do całego nakładu Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Film przedstawia syntezę losów Polaków w czasie II wojny światowej pod okupacją hitlerowskich Niemiec. Na etapie obecnym fundacja prowadzi akcję zbiórki środków finansowych na rzecz budowy mieszkań dla chrześcijan żyjących w Dolinie Niniwy (północny Irak).Obecnie Fundacja realizuje projekt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Media dla eko” , wiąże się to z tym, że wyzwania ekologiczne, wymagające podnoszenia i rozwoju kultury i świadomości w kontekście ekologii w społeczeństwach całego świata powinno rosnąć. Projekt obecny polega na zaangażowaniu środowisk i osób aktywnych medialnie na rzecz kształtowania tej świadomości. Powyższe wiąże się z tym, że fundacja prowadzi współpracę o wysokim stopniu aktywności z NFOŚiGW oraz Ministerstwem Klimatu. Fundacja działa mediami: TVP, Tygodnik Niedziela, RADIO Jasna GÓRA, Miesięcznik Wzrastanie, Studencka Gazeta Tryby, Młodzieżowa Gazeta Śladami Karoliny, Miesięcznik KNC, Niedziela Młodych, Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA, TVP Polonia, Radio Bobola – Londyn, Radio Nadzieja, Radio Jasna Góra, Portal wpolityce.pl, Tygodnik ”Sieci”.Partnerzy: Rycerze Kolumba w Polsce, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Biuro przy KEP Duszpasterstwa Polonii i Polaków za Granicą, CARITAS, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Fundacja aktywnie współpracuje ze środowiskami akademickimi. Fundacja świadomie ukierunkowuje się na pracę ze szkołami, uczelniami, bowiem tam są młodzi ludzie. Również zwiększamy bezpośredni kontakt i współpracę z młodzieżowymi mediami.