Seniorze, Twój ruch energią dla wszystkich

29/12/2021 14:05
Monika Książek

Eksperci zajmujący się zdrowiem powtarzają regularnie, że podstawą działań profilaktyczno-leczniczych wśród seniorów jest regularna aktywność ruchowa.

Jednak jak wynika z badań, osoby starsze ograniczają swoją działalność ruchową do minimum. Najczęstsze przyczyny to brak motywacji, obawa o stan zdrowia, czy brak nawyku aktywnego spędzania czasu.
Zapraszamy Cię drogi Seniorze do podjęcia minimalnego ruchu. Film, który dla Was przygotowaliśmy pomoże wzbudzić w sobie motywację. Do dzieła.