Senioralna Niedziela

 

 

Fundacja Instytut mediów

 „Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych
„Aktywni+” na lata 2021–2025”

Witamy

Celem projektu jest:

 

1. Zmiana przyzwyczajeń żywieniowych polegająca na wprowadzaniu zdrowej, ekologicznej żywności, dokonywanie zmian w złych nawykach u seniorów
2. Zaangażowanie seniorów w aktywną postawę promującą zdrowy styl życia, którzy do tej pory nie podejmowali się zorganizowanej działalności w tym obszarze
3. Przez 11 dniowe ćwiczenia fizyczne ukazanie seniorom, że aktywność fizyczna jest potrzebna, konieczna i możliwa codziennie, przeciwdziałanie siedzącemu trybowi życia
4. Merytoryczne zaangażowanie seniorów w celowość, sensowność dbania właściwe zachowania związane ze zdrowym stylem życia i zainteresowanie edukacją w tym obszarze

 

5. Świadome poszukiwanie dostępu do zdrowej, ekologicznej żywności dzięki nowym technologiom, internetowi
6. Podniesienie świadomości w zakresie metod aktywnego spędzania czasu w domu mimo ograniczenia kontaktów międzyludzkich ze względu na Pandemię
7. Rozwój kontaktów interpersonalnych poprzez świadome prowadzenie rozmów telefonicznych z osobami narażonymi na samotność, również przez to świadome aktywizowanie się własne osób zaangażowanych w ten projekt
8. Zaangażowanie seniorów w rozwijanie świadomości w ich najbliższym otoczeniu w kontekście potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej i właściwego odżywiania się

Plakat informacyjny

Artykuły

Zapoznaj się z:

Ruch na wagę zdrowia

Ruch na wagę zdrowia

Rozmawia: Anna Wyszyńska O roli aktywności fizycznej w profilaktyce i terapii chorób z dr Katarzyną Wolnicką rozmawia Anna Wyszyńska. Anna Wyszyńska: Najnowsze rekomendacje WHO dotyczące naszej aktywności fizycznej są bardziej rygorystyczne niż poprzednie. Dlaczego?...

Seniorze, Twój ruch energią dla wszystkich

Seniorze, Twój ruch energią dla wszystkich

Eksperci zajmujący się zdrowiem powtarzają regularnie, że podstawą działań profilaktyczno-leczniczych wśród seniorów jest regularna aktywność ruchowa. Jednak jak wynika z badań, osoby starsze ograniczają swoją działalność ruchową do minimum. Najczęstsze przyczyny to...